Điều khoản và quy tắc đặt hẹn

Các cuộc đặt hẹn trước của bạn rất quan trọng đối với đội ngủ thợ của BEN Beauty Salon. Những người thợ của chúng tôi giữ cuộc hẹn của bạn chỉ dành cho bạn. Chúng tôi hiểu rằng đôi khi có những điều xảy ra bất thường và bạn cần phải dời đổi hoặc huỷ bỏ cuộc hẹn; Do đó, chúng tôi trân trọng yêu cầu bạn thông báo trước ít nhất 24 giờ để
tránh bị tính phí.

24 GIỜ THÔNG BÁO TRƯỚC HOẶC NHỮNG ĐỀU SAU ĐÂY ĐƯỢC ÁP DỤNG

1) CÙNG NGÀY: Nếu bạn hủy cuộc hẹn của mình dưới 24 giờ, bạn sẽ bị tính 50% phí dịch vụ bạn đã đặt cho cuộc hẹn.

2) “KHÔNG ĐẾN/ KHÔNG GỌI”: Nếu bạn không đến cho cuộc hẹn của bạn mà cũng không liên hệ với cửa tiệm để hủy bỏ hoặc dời hẹn sang ngày khác, bạn sẽ bị tính phí TOÀN BỘ 100% cho các dịch vụ mà bạn đã đặt trước.

3) Cuộc hẹn được đặt trong vòng hoặc ít hơn 24 giờ, phải hủy bỏ ít nhất 3 giờ trước khi cuộc hẹn của bạn hoặc được bắt đầu. Nếu không tiền đặt cọc sẽ bị mất hoàn toàn.

4) Bạn cần có thẻ tín dụng hợp lệ và có hiệu lực đề đặt cọc cho tất cả các cuộc hẹn. 50% tồng chi phí của dịch vụ bạn đặt sẽ được lấy từ thẻ tín dụng bạn cung cấp và sẽ áp dụng đến tài khoản của bạn tại tiệm cho những dịch vụ bạn chọn.

Hãy vui lòng và đến đúng giờ cho cuộc hẹn của bạn, nếu bạn đến trễ hẹn, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để phục vụ bạn, nhưng chúng tôi cũng có thể không cung cấp hết những dịch vụ bạn đã đặt ban đầu. Và nếu bạn đến trể hơn 10 phút, chúng tôi có toàn quyền huỷ cuộc hẹn của bạn hoặc thay cho người khách khác vô.

Chính sách hủy bỏ hẹn của chúng tôi dành để thông báo cho những khách hàng trong danh sách đang chờ đợi có cơ hội được làm đẹp cho mái tóc của họ. Tất cả các chính sách của chúng tôi được thiết kế để mang lại lợi ích cho khách và cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho những khách hàng lâu năm cũng như những khách hàng mới trong tương lai.

HỎI VÀ TRẢ LỜI

1) Làm sao để huỷ cuộc hẹn mà không bị tính phí?

Bạn phải gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email đến tiệm ít nhất 24 giờ trước khi các dịch vụ được bắt đầu.

2) Tôi có thể dời hẹn qua ngày khác được không?

Bạn được dời hẹn của mình qua ngày khác, nhưng bạn phải dời 24 giờ trước cuộc hẹn bạn đặt lúc ban đầu.